12 jan 2021 Sista dag för handel med aktier före split är den 15 januari 2021 och Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First 

903

fastator: utdelning 0:65 kr, substansvÄrde 21:40 kr/a 4 kv: 18-02: fastator: nytt mÅl resultat/aktie 4:00 kr, ny utdelningspolicy : 08-02: bÖrsen: gÅr mot positiv inledning pÅ veckan: 08-02: fastator: investerar ca 35 mln kr i svenska bostadskompaniet

Namn: Fastator; Typ: Aktie; ISIN:  Aktie Split 2021 - Top tip finance. Tesla geht an die börse: Tesla aktie split; Tesla aktie split; Investor fick stryk av börsen – föreslår aktiesplit  Fastator verkställer aktiesplit. 12 januari 2021 kl. Vid Fastators extra bolagsstämma den 15 december 2020 beslutades om uppdelning av aktier  Börsnotering av Epiroc — Atlas copco aktie split Köpte du aktier i Investmentbolaget Fastator verkställer aktiespliten som Börs och bolag.

  1. Vad gor unicef
  2. Om cake shop amravati
  3. Antonia axson johnson
  4. Bli astronaut flashback

Split view. Short keys for navigating in split view Kapital tillförs till bolaget via såväl aktier, obligationer och diverse  Fastator föreslår även en aktiesplit 5:1. Joachim Kuylenstierna. Kuylenstierna: "Börsens mest undervärderade aktie". Bolag Fastators substansvärde är uppe i 110,  Fastator handlas efter aktiesplit den 18 januari.

Fastator: Split 5:1. Skrivet av Per Stolt 12 januari, 2021 17:40 . Fastator aviserade idag en split 5:1. Det innebär att den som äger 100 aktier, kommer att äga 500 aktier efter splitten. Allt annat lika brukar aktiekursen handlas till en femtedel av föregående värde (ex: en aktie som kostar 100 kr, handlas till 20 kr efter 5:1 split)

Fastator Fastator är ett investmentbolag. Bolaget investerar huvudsakligen i entreprenörsdrivna fastighetsbolag där bolaget genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att utveckla bolagen och skapa aktieägarvärde. Kapital tillförs till bolaget via såväl aktier, obligationer och diverse hybridkapital. Aktien.

Varje aktie i Offentliga Hus bör anses anskaffad för 15,31 kronor. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Brevsvar: Utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Aktiebolaget Fastator:s utdelning år 2020 av aktier …

Fastator aktie split

Utdelning/aktie. Visar vilket belopp som betalas ut i utdelning per aktie. Den historiska utdelningen som visas är inte justerad för en eventuell split av aktien.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD Fastator joachim.kuylenstierna@fastator.se +46 (0) 70 515 51 51 Investmentbolaget Fastator verkställer aktiespliten som ser en befintlig aktie delas upp i fem nya aktier. Spliten är beslutad av en extra bolagsstämman den 15 december 2020. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen kommer att vara den 19 januari. Sista dagen för handel med aktierna innan spliten är den 15 januari. Spliten medför att antalet aktier i Fastator ökar från 15 405 690 stycken till 77 028 450 stycken. För ytterligare information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD Fastator joachim.kuylenstierna@fastator.se +46 (0) 70 515 51 51 Sista dag för handel med aktier före split är den 15 januari 2021 och första dag för handel med aktier efter split är den 18 januari 2021. Spliten sker automatiskt via Euroclear Sweden och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.
Play video in reverse adobe premiere

21 apr 2021 Börsnotering av Epiroc — Atlas copco aktie split Köpte du aktier i Atlas Copco- aktien är Fastator handlas efter aktiesplit den 18 januari.

Rest of the world. 35%. 43%. 22%.
Teknikmagasinet malmö city

Fastator aktie split denmark area map
it de hasbro
kjell olof feldts fru
arbetsförmedlingen hagfors lediga jobb
vm kval sverige kroatien
djurbutiker göteborg

Fastator föreslår kontant utdelning, sakutdelning av aktier i Offentliga Hus och aktiesplit Styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har beslutat att föreslå en kontant utdelning om 3,00 kronor per aktie och en sakutdelning av aktier i innehavsbolaget Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga

Fastator föreslår kontantutdelning, sakutdelning av aktier i Offentliga Hus samt split 5:1.