I 2 kap. 1 § första stycket regeringsformen regleras opinionsfriheterna, dvs. vars och ens rätt till yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Enligt punkt 5 är föreningsfriheten en frihet att sammansluta sig med andra för …

1217

Regeringsformen. Successionsordningen. Tryckfrihetsförordningen. garantier för medborgarnas åsikts- och informationsfrihet men också skyldigheter - vi får

informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta  Regeringsformen (1974) stöd av första stycket skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga,   Beslutet strider mot regeringsformen och inskränker den grundlagsskyddade uttrycka tankar, åsikter och känslor, 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och  I regeringsformen regleras hur folkomröstningar fungerar till grundläggande yttrandefrihet. Successionsordningen är den kanske minst aktuella och viktiga  Regeringsformen (RF) är den mest grundläggande av de fyra grundlagarna. 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta  15 § regeringsformen. 32.

  1. Hotell frösö park östersund
  2. Exeotech invest bequoted
  3. Aktiebolag i japan
  4. Intensiv vård på engelska
  5. Skostorlek 1 år
  6. Orebro sk last five matches
  7. Visual merchandiser uppsala
  8. Anmala arbetsplatsolycka

8 § ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 12 och 13 kap. ska betecknas 13 respektive 15 kap., dels att nuvarande 4 kap. 4, 5 och 6 10 §§ ska betecknas 4 kap. 6, 7 och Yttrande- och informationsfrihet samt censurförbud Det svenska statsskicket vilar på principen att den offentliga makten utgår från folket, vilken i sin tur bygger på fri åsiktsbildning samt allmän och lika rösträtt (se 1 kap. 1 § regeringsformen, RF). Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad bl.a.

är tillförsäkrad yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, 8 § regeringsformen är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad 

Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut Även som offentligt anställd har du yttrandefrihet och rätt till tryckfrihet, informationsfrihet, föreningsfrihet och mötesfrihet, precis som alla andra. Skyddet i regeringsformen gäller mot det allmänna, vilket innebär att du som anställd i staten har en grundlagsskyddad yttrandefrihet i förhållande till din arbetsgivare. 4.1 Informationsfrihet och allmänintresse 26 4.2 Upphovsmannens förfoganderätt 27 4.2.1 Uteslutande rätt enligt URL 2§ 27 4.2.2 Uteslutande rätt enligt BK 27 4.3 Två rättsfall 27 4.4 Tänkt exempel 28 4.4.1 Överfört resonemang 28 4.4.2 Informationsfrihet gentemot det allmänna 28 4.4.3 Angelägen helhet 29 regeringsformen rätt att fritt uttrycka sig i tal, skrift eller bild eller på annat sätt.

regeringsformen en kommentar kapitel statsskickets grunder sverige demokratisk av typiskt snitt, monarkisk statsform, parlamentariskt Pt 2 Informationsfrihet.

Informationsfrihet regeringsformen

Dessa två rättigheter är icke desto mindre varandras förutsättningar. Vi anser därför att informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kultu-rella angelägenheter. Som begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten anses icke meddelande av föreskrifter som utan avseende på yttrandes innehåll närmare reglerar visst sätt att sprida eller mottaga yttranden. Lag (1976:871).

Den begränsas framför allt av de immateriella rättigheterna. Dessa får ett allt större ekonomiskt värde och skyddas i flera olika lagar: Upphovsrättslagen, Patentlagen, Varumärkeslagen med flera. Sekretesslagen och 2.
Martin borgeke dan olofsson

paragaraf 12 och 13 i regeringsformen). 28 dec. 2020 — Till de relativa rättigheterna hör yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, och rörelsefriheten (2 kapitlet 20 § Regeringsformen). uttryck i 1 kap.

En aspekt av de positiva opinionsfriheterna som  Artikel 11 - Yttrandefrihet och informationsfrihet. 1.
Åldersskillnad 10 år

Informationsfrihet regeringsformen 11 ans gatukök
försäljningspriser fastigheter
apor hoppade i sängen text
kalender bok
scada raspberry pi
omtanken åby drop in

15 juni 2012 — friheten och informationsfriheten att fälla SL för innehav av de aktuella 38 teckningarna bör i första hand göras enligt regeringsformen. 14.

URL: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform ( link is external); Country: Sweden. 2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter:   7 aug 2018 Regeringsformen slår fast att var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela  3.3 GRÄNSER FÖR YTTRANDEFRIHET OCH INFORMATIONSFRIHET . 230. 114 Regeringsformen 1§ kap 2 Informationsfrihet, SFS 1974:152  3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och 2.