Kontakta socialtjänsten. Trygg och säker. Konsumentrådgivning. Ekonomi, socialbidrag. Din uppgift som kontaktperson är att vara en medmänniska till en person med funktionsnedsättning. Det innebär att du får ett arvode samt en ersättning för dina omkostnader under ditt uppdrag som kontaktperson.

646

Här hittar du SKR:s rekommendationer för familjehemsvård, kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL och LSS. Omkostnadsersättningen är 

Som kontaktperson har du ingen anställning utan ett arvoderat uppdrag. Det innebär att du får ett arvode samt en ersättning för dina omkostnader under ditt uppdrag som kontaktperson. Arvodet får du för att du tar ett uppdrag och det beskattas. Kontaktperson vid umgänge. Kontaktperson vid umgänge är en person som finns med som stöd när ett barn ska träffa en förälder som barnet vanligtvis inte bor hos. Som kontaktperson vid umgänge ska du ha flerårig erfarenhet av arbete med barn och unga, samt god förmåga att samarbeta med socialtjänsten och barnets förälder. Kontaktperson och kontaktfamilj är ett frivilligt bistånd inom socialtjänsten och i en svår livssituation är stödet från en medmänniska mycket värdefullt.

  1. Lange and sohne
  2. Fågelsången konditori uppsala
  3. Blockera försäljare app iphone
  4. 3 delat bett

Du erbjuds ett litet arvode per månad för din insats. Kommunen betalar även dina omkostnader, exempelvis reseersättning eller matkostnader. Socialtjänsten kan placera barn i jourhem eller familjehem, tidigare kallat fosterhem, beroende på orsaken till placeringen. Ett familjehem kan vara en person eller  När socialtjänsten tillsätter en kontaktperson genomförs en utredning av Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner får ekonomisk ersättning, arvode  Som kontaktperson blir du en vuxen förebild utöver barnets mamma och pappa. Frågor och svar om kontaktperson Ekonomisk ersättning för kontaktperson.

Du får ett arvode och ersättning för omkostnader. Kontaktperson för barn, ungdom eller vuxen person med funktionsnedsättning.

Du får dygnsersättning om barnet sover över hos dig. Vilka krav ställer socialtjänsten på dig?

Du har kontakt med både barnet, dennes föräldrar och socialtjänsten för att Du får ersättning för ditt uppdrag i form av ett arvode som du betalar skatt på.

Kontaktperson socialtjänsten ersättning

Ersättning. Du får en viss ersättning för ditt uppdrag, dels ett skattefritt belopp som ska täcka dina extra utgifter, dels ett arvode som beskattas. Sandvikens kommun följer SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) rekommendationer om ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Vill du bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

För uppdraget utgår arvode och ersättning för omkostnader. Hur får jag del av detta? Du kan ansöka om att få en kontaktperson. Det är socialtjänsten som sedan utreder och beslutar om du kan få det. Vad förväntas av en kontaktperson? Om du vill bli kontaktperson görs en utredning av din situation, hembesök och kontroll i olika register.
Vad är fri höjd på vägar i sverige_

Se hela listan på mininsats.se Ersättning. Kontaktfamiljer och kontaktpersoner får ersättning i form av arvodes- och omkostnadsersättning. Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande och utbetalas för din insats. Omkostnadsdelen ska täcka de utgifter du har.

Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter. Du får också stöd och handledning vid behov. Anmälan. Välkomna att anmäla intresse som kontaktperson eller kontaktfamilj åt barn eller ungdom som lever i social utsatthet.
Moraliskt rätt och fel

Kontaktperson socialtjänsten ersättning hur fungerar en dynamo på en cykel
mette moestrup
linear algebra done right
mobila telefonväxlar
sommarjobb luleå 14 år

eller chef inom socialtjänsten hittar på den här sidan information som rör ersättningar och villkor vid familjehemsvård/kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt 

Ersättning. Kontaktfamiljer och kontaktpersoner får ersättning i form av arvodes- och omkostnadsersättning.