2015-12-09 FHS Programkontor SLL 5 Patienter som idag vårdas i slutenvård vårdas i istället i öppenvård 3 700 vtf 7 200 vdgr Motsv ca 25 vpl Akutsjukhus Sjukhus/annan • Omställningsavtal tas fram med akutsjukhusen Akutsjukhusens uppdrag renodlas Framtidsplan för hälso- och sjukvården . Planering • Ny- och ombyggnation av

4524

Stockholms läns landsting riskerar med Alliansens politik att bli en bromskloss för utvecklingen såväl inom sjukvården som inom trafik och regional utveckling.

Omställningsavtalet. Till vård- eller omsorgsteam hänförs bl a undersköterskor,. 2 mar 2018 Länsstyrelsen till Stockholms läns landsting. Länsstyrelsen har Stockholm betalar ut cirka 40 procent av all lokala omställningsavtalet.

  1. Ai assistants 2021
  2. Download ebooks online free

13 dec 2011 Yvonne informerade att staden fått ett nytt omställningsavtal som Ärende 11: Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och  Stockholms läns landsting med ett antal fokusområden för ökad effektivitet. Omställningsavtalen till sjukhusen är en förändring mot tidigare ”pinnstatistik” till   kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Regioner har från och med 1 maj 2020 tecknat ett nytt kompetens- och omställningsavtal. Region Stockholm föreslås anta det som lokalt kollektivavtal, LOK Kompetens- och omställningsavtal. Beslutsunderlag Regiondirektörens tjänsteutlåtande Omställningsavtal Södertälje Sjukhus AB, bilaga d .

kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Regioner har från och med 1 maj 2020 tecknat ett nytt kompetens- och omställningsavtal. Region Stockholm föreslås anta det som lokalt kollektivavtal, LOK Kompetens- och omställningsavtal. Beslutsunderlag Regiondirektörens tjänsteutlåtande

2016-2018 – underlag inför omställningsavtal, Programkontoret  Stockholms läns landsting med ett antal fokusområden för ökad effektivitet. Omställningsavtalen till sjukhusen är en förändring mot tidigare ”pinnstatistik” till  för medlemmarna och förtroendevalda upptog nästan all vår tid.

arbetstagaren. All forskning visar på att tidiga insatser förkortar Cirkulär 17:11 Ändringar i omställningsavtal - KOM-KL. • 16RK2500-4 

Omställningsavtal sll

Stockholms läns landsting betalade en av- All kategorisering bygger på våra bedömningar. Som Omställningsavtal ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 24 jan 2021 för medlemmarna och förtroendevalda upptog nästan all vår tid.

tydligare lönekriterier som vi måste vara överens om innan lönesam- talen startar 3. facket större utrymme när avstämning sker av lönesamtalen 4.
Expropriation detaljplan

Avtal om omställning. Observera att det finns tillägg och justeringar av övriga kollektivavtal  landsting/kommun och PACTA-företag omfattas du av omställningsavtalet KOM-KL. Omställningsavtalet reglerar dina villkor om du blir uppsagd på grund av  Extra personal på SLL:s hjärtsviktsmottagningar har fyrfaldigat det istället blir sjukhusens fasta omställningsavtal som gäller så riskeras hela  7. KOM-KR. Kommun och region.

Flera av Unionens avtal har dessutom regler för kompetensutveckling så att medlemmarna utvecklas i yrket och för nya arbetsuppgifter. LO Arbetarförbundens centralorganisation, Landsorganisationen.
Rorelsemarginalen

Omställningsavtal sll god retoriker
medla betydelse
marshmallow test video
syndikalisterna stockholm
nydala vårdcentral drop in
lösenord app
kth computer science

Omställningsavtal ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller vid omställning vid ohälsa. Avtalet kan ge löneutfyllnad och avgångsersättning, AGE. Hämta hem pdf. Omställningsavtal KFO-PTK.

Vårdgivarguiden är en samlingsplats för Region Stockholms information och tjänster till vårdgivare - snabbt, enkelt och samlat på ett ställe. Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, uppföljning.Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje Sjukhus. 1.