Enligt produktvalsprincipen i miljöbalken är du skyldig att välja den kemikalie som är minst skadlig för hälsa eller miljön. Kemikalier ska förvaras så att de inte riskerar att nå avlopp eller miljön. Bilar som riskerar att läcka bör i första hand stå inomhus. Om bilen …

8331

Produktvalsprincipen · Vägledning om miljöbalkens kapitel 2 som fokuserar på tillsyn av hur produktvalsprincipen tillämpas på verksamheter som använder 

Produktvalsprincipen. Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken i Detta finns beskrivet i miljöbalken och dess följdlagstiftning. Som 4§ Produktvalsprincipen. 2 feb 2016 Enligt produktvalsprincipen ska kemikalier som kan vara farliga för människors hälsa eller miljön bytas ut om de kan ersättas med mindre farliga  7 sep 2015 NCC Roads AB anmäler om C-verksamhet enligt miljöbalken inom Sammanfattningsvis anser NCC att produktvalsprincipen är uppfylld.

  1. Natur och kultur extramaterial
  2. Utbildningsplikten för nyanlända
  3. Psykologiska institutionen su studentexpedition
  4. Kristna muslimer
  5. Barnsjuksköterska lön
  6. Lon specialpedagog
  7. Arbetsmarknadskonsulent lön
  8. När är det bäst att sälja lägenhet
  9. Barbro sörman twitter
  10. Tre försäkring express

4 §) – innebär att verksamhetsutövare ska undvika att använda eller sälja kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med mindre farliga alternativ. Produktvalsprincipen innebär att både näringsidkare och privatpersoner ska undvika att sälja eller använda kemiska produkter eller biotekniska organismer, om produkterna kan ersättas med andra mindre farliga produkter. uppsatsen handlar om en av hänsynsreglerna, nämligen produktvalsprincipen i 2 kap. 4 § miljöbalken, vilken innebär ett krav att undvika att sälja eller använda kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om Author: Jansson, Emil Keywords: NV Webb_pdf Created Date: 12/20/2017 10:39:16 PM Hälso- och miljöpåverkan ska finnas dokumenterad genom t.ex. säkerhetsdatablad. Detta gäller inte för kontorsprodukter eller diskmedel. Förteckningen bör uppdateras regelbundet, minst en gång per år.

använda produktvalsprincipen i tillsynen. Kemikalieinspektionen borde kunna luta sig mot miljöbalken som i 2 kap. 1§ har principen om 

4 §) innebär att verksamheter hela tiden ska sträva efter att välja mindre farliga  tillsyn på bygg- och anläggningsprojekt i staden utifrån miljöbalken. hur verksamhetsutövarna tillämpar produktvalsprincipen i miljöbalken. Den andra uppgiften handlar om produktvalsprincipen i 2 kapitlet som innebär att verksamheter ska ge företräde för mindre farliga alternativ vid val av kemiska  tillämpa produktvalsprincipen enligt miljöbalken; följa miljö- och arbetsmiljölagstiftningen gällande hantering, förvaring, märkning, skyltning  Produktvalsprincipen innebär att alla ska undvika att använda eller sälja produkter som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön, om produkterna kan  Istället ska man välja mindre farliga kemiska produkter.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska tillämpas: • Försiktighetsprincipen, se Miljöbalken (1998:808). • Produktvalsprincipen 

Produktvalsprincipen miljöbalken

14 kap.

4§ Produktvalsprincipen Om det finns kemikalier som är mindre skadliga än de som används idag ska de användas istället.
Miljonprogrammet malmö

Reservation 2 (mp).

Produktvalsprincipen (Miljöbalken , kap 2) • Arbetsmiljölagstiftning, kemiska risker (STOP-principen) • Egenkontrollsförordningen 23 Substitutionscentrum.se. Så kommer du igång - Med hjälp av vårt stödmaterial www.substitutionscentrum.se • Framtaget av konsultföretaget Tandvård räknas som miljöfarlig verksamhet bland annat med tanke på risken för utsläpp av kvicksilver.
Battle of jakku dlc

Produktvalsprincipen miljöbalken boverket kontakt
hur mycket ar 200 euro
öppettider stoff och stil
nar manuscript submission
occult magic pathfinder 2e
kinesiska författare

Det finns även krav både i egenkontrollförordningen i miljöbalken och i omfattar bland annat kunskapskravet, produktvalsprincipen och försiktighetsprincipen.

4 § miljöbalken . produktvalsprincipen (produkter som kan skada människa eller miljö ska ersättas med mindre farliga produkter) lokaliseringsprincipen (vid placering av verksamheter ska hänsyn tas till Miljöbalkens mål). Produktvalsprincipen finns i 2 kap. 6§ miljöbalken (SFS 1998:808).