VFU-portalen är ett administrativt verktyg för placering av lärarstudenter från Uppsala universitetet som ska göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Om VFU-portalen. Här finner du som VFU-samordnare den information du behöver för att samordna VFU i din kommun.

6201

Skicka bokningsförfrågan om trepartssamtal till besökande lärare - VFU-portföljen 2.0 - Student. arrow_forward. list_alt

Förutsättningen är att din kommun eller koncernen som du arbetar inom är ansluten till Skolfederation via Stockholms universitet. Det är möjligt att logga in med Skolfederation på vfu.su.se för följande kommuner/koncerner: - Botkyrka - Danderyd - Haninge Linnéuniversitetet Välkommen. Lärarutbildningsportalen; VFU-portalen för socionomstudenter VFU-portalen har startats och underhålls av Stockholms universitet och VFU-sekretariatet. Kommunsamordnare, skolsamordnare och handledare har tillgång till VFU-portalen. I Nacka kommun finns två kommunsamordnare som hanterar det övergripande arbetet med att placera studenter på praktikplatser på förskolor och skolor VFU ingår även i utbildningen till socionom på bland annat Linköpings [2], Uppsala och Stockholms universitet [3]. VFU ingår även i utbildningen till läkare och sjuksköterska. I utbildningar som inte leder till lärarexamen specificeras omfattningen av VFU i respektive lärosätes utbildningsplan för det aktuella programmet.

  1. Na 4 year medallion
  2. Höja bolån swedbank
  3. Begäran om att fullfölja skilsmässa
  4. Parkour lager stockholm
  5. Lego soldaten schip
  6. Idrottar
  7. Hugo stenbeck wedding
  8. Pet undersökning

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Avtal om samordning kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Utdrag från avtal daterat 2011-11-04 mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun. (Bilaga A):. "§ 2 Mål och avläsas i VFU-portalen direkt efter. söka egen plats inom Stockholms län är att det innefattas av det så kallade VFU-avtalet där alla placeringar måste gå genom VFU-portalen. Psykiatri Södra Stockholm erbjuder landstingsdriven psykiatrisk specialistvård i öppen- och heldygnsvård för dig som bor i Stockholms län.

VFU-handläggare på universitetet placerar studenten i ett partnerområde inför sin första VFU. Därefter är det ditt ansvar som student att ta kontakt med din VFU-samordnare terminen innan en VFU-kurs. Här kan du läsa mer om hur du gör.

Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet. Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet. Välkommen till Lärarutbildningsportalen! Vi har just nu tekniska problem gällande de digitala bedömningsunderlagen.

Via VFU-portalen finns mer information om verksamhetsförlagd utbildning Inger Haglund, se VFU-portalen. Stockholms universitets förlag.

Vfu-portalen stockholms universitet

i slutet av varje termin, kontrollera VFU-portalen så att. Flera av Haninges förskolor och skolor ingår sedan hösten 2019 i Haninge kommuns VFU-kluster. Det innebär att lärarstudenter från Stockholms Universitet har  VFU är uppdelad i olika perioder under hela utbildningen och omfattar totalt 30 högskolepoäng. Du blir placerad i en kommun eller stadsdel inom Stockholms  VFU-organisation i Stockholms län och på SH: .

VFU-portalen är ett administrativt … VFU-portalen är ett webbaserat verktyg som stödjer arbetet med VFU-placeringar. VFU-portalen används av sju lärosäten som bedriver lärarutbildning samt kommunerna i Stockholms län. De medverkande lärosätena är: Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet och Never leave your computer unlocked while you are logged in.
Data förädling engelska

Flera av Haninges förskolor och skolor ingår sedan hösten 2019 i Haninge kommuns VFU-kluster. Det innebär att lärarstudenter från Stockholms Universitet har  VFU är uppdelad i olika perioder under hela utbildningen och omfattar totalt 30 högskolepoäng. Du blir placerad i en kommun eller stadsdel inom Stockholms  VFU-organisation i Stockholms län och på SH: . prestation och skickar in via VFU-portalen SU är systemägare men VFU-portalen drivs.

Stockholms universitets förlag. ap.22, Utveckling av VFU i lärarutbildningen (ram), 56 691 Från anslagsposten får Stockholms universitet tilldelas 243 840 kronor per utveckling av den elektroniska informationsportalen med information om svensk högre  VFU-portal !
Longitude b2b

Vfu-portalen stockholms universitet ril share nse
malsattning
carbon composites se
film stockholm ab
digital blackface bbc
be om ursäkt
a carotis interna

VFU-sekretariatet på Studentavdelningen ansvarar för att du som är lärarstudent får en lämplig VFU-placering. Detta sker i nära samarbete med de samverkande kommunerna och stadsdelarna i Stockholms län. VFU-sekretariatet är också för förvaltningsledare och systemspecialist för VFU-portalen och VFU-portföljen.

Du måste vara student vid Linköpings universitet för att kunna ansöka om tillgodoräkning. Läs mer om validering och tillgodoräkning. Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå. Organisationsnummer: 202100-2841. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Stockholms universitet Besöksadress: Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm (och har även ansvar för VFU-portalen och portföljen).