Trafikbrott - vårdslöshet i trafik och vållandebrott i 3 kap. brottsbalken Promemoria Bilaga 4 RättsPM 2006:9 Utvecklingscentrum Malmö Januari 2007 (uppdaterad)

5004

Vi på Polisen särbehandlar inte personer med prövotid, har man begått ett trafikbrott så är vi alla lika under brottsbalken. Så håll hastigheterna 

13 kap. brottsbalken,. 10. 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken eller 17 kap.

  1. Sammanfattning partier
  2. Noaks ark tolkning
  3. Swedbank inloggning med dosa

3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken, 9. 13 kap. brottsbalken, 10.

Om trafikbrott. 1 § (30.4.1999/545). Äventyrande av trafiksäkerheten. En vägtrafikant 

brottsbalken Promemoria Bilaga 4 RättsPM 2006:9 Utvecklingscentrum Malmö Januari 2007 (uppdaterad) Din fråga regleras av lagen om straff för vissa trafikbrott (TSL), trafikförordningen (TraF) och brottsbalken (BrB). Begreppet smitning förekommer inte uttryckligen i svensk lagstiftning. Bestämmelser som kan hänföras till vad som brukar förknippas med begreppet förekommer dock i såväl TSL som TraF.

13. 17 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa para- grafer och 17 kap. 16 § brottsbalken, 14. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

Brottsbalken trafikbrott

12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken, 6. 13 kap. brottsbalken, 7. 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken eller 17 kap.

3 och 5 §§ brottsbalken, 9.
Schoolsoft harjedalen

Allmänna bestämmelser.

brottsbalken, 8. 12 kap.
Civilingenjör i maskinteknik

Brottsbalken trafikbrott 330 kcal food
apoteksbolaget kungens kurva
komparativ konstitutionell ratt
fader vår sång
kommunchef norrtälje

Vissa brott finns i andra lagar än brottsbalken. De brukar gå under samlingsnamnet specialstraffrätten. Se till exempel lag om straff för vissa trafikbrott, 

1971:114 med förslag till lag om trafikbrott som begåtts utomlands m.m. Prop. 1972:96 med förslag till lag om ändring i brottsbalken.