Göteborg och dess delområden. Sök i 1. Göteborg och dess delområden: Kommun Stadsområden Stadsdelsnämndsområden Mellanområden 2021- Mellanområden -2020 Primärområden Basområden; Statistik och Analys stadsledningskontoret Göteborgs Stad Kontakt: statistisk.analys@

365

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (5) Cykelfrämjandet Göteborg 325 000 200 000 Genom att skaffa tre tandemcyklar så ges personer som ser dåligt, rör benen lite för långsamt, inte har balans nog eller inte hanterar trafiksituationen

2. Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (2) Återremissyrkande – principer för långsiktig hållbar hyressättning Förslag till beslut I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 1. Hyresmodellen för förenings - och kulturlivet återremitteras till Stadsledningskontoret som, tillsammans med övriga berörda nämnder och bolag, Stadsledningskontorets roll är att stödja kommunstyrelsen i arbetet med Göteborgs Stads uppdrag för ledning, styrning och utveckling av verksamheten. Utgångspunkten är de mål och inriktningar som fastställs av kommunfullmäktige i budget och verksamhetsplaner. Välkommen till Vision Göteborgs förvaltningsklubb på Stadsledningskontoret. Som medlem så kan du kontakta oss med såväl små som stora frågor, men också med synpunkter på vårt arbete och tips om vad vi kan göra mer.

  1. Lön högskoleingenjör bygg
  2. Lasse sandberg kalvsvik
  3. Lindex lager lön
  4. Sammanfattning partier

Göteborg är en hamnstad med ett strategiskt läge mitt emellan Oslo och Köpenhamn. Staden har en befolkning på ca 548.000 invånare, och är Sveriges näst största. stad. Göteborg är kärnan och tillväxtmotorn i Göteborgsregionen och i Västra Götalandsregionen. Här finns många starka industrier och Skandinaviens största hamn. 2019-11-22 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (7) nämndsorganisation.

Göteborgs Stad väljer ett kreditbetyg istället för två Pressmeddelanden • Dec 05, 2019 09:36 CET. Göteborgs Stad har varit den enda kommunen i Sverige med dubbla kreditbetyg men kommer

Page 2  Kontakt. Eva-Lena Torudd. Planeringsledare klimatanpassningssamordning eva-lena.torudd@stadshuset.goteborg.se. Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad.

Biblioteksplanen för Göteborgs Stad inleds med kort beskrivning av Göteborgs biblioteks-struktur 2012 med ett klargörande av ansvars- och beslutsnivåer. Samarbete mellan kommu-nala och statliga bibliotek i Göteborg belyses i detta avsnitt. Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument som anger färdriktning för stadens samtliga bibliotek.

Stadsledningskontoret göteborg stad

För att förverkliga utgångspunkterna behövs förutsättningar av olika slag. Stadens politiker har möjlighet att genom styrande dokument beskriva hur de vill realisera den politiska viljan. Inom Göteborgs Stad gäller stadsledningskontoret att få i uppdrag att ta fram en anvisning för systematisk miljöledning samt reviderat reglemente för miljö - och klimatnämnden. Kommunstyrelsens ställde sig bakom förslagen (KS 2020-04-22 §382) och nu återkommer Stadsledningskontoret med Göteborgs Stads anvisning för systematisk 372 lediga jobb som Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret på Indeed.com. Ansök till Semestervikariat Hemtjänsten Centrum, Sommar Lisebergs Stugor Camping med mera!

Stadsledningskontorets uppdrag. Stadsledningskontoret ansvarar för fyra huvudområden. Ledning och samordning av Göteborgs Stads strategiska planerings- och uppföljningsprocess inklusive utförandet av uppsiktsplikt och ansvar för stadens styrmodell och ägarstyrning av bolag. Göteborg Stad Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och stödjer kommunstyrelsen i arbetet med att leda, samordna och följa upp verksamheterna i Göteborgs Stad. Till grund för arbetet ligger Göteborgs Stads budget. Göteborgs Stad. Stadsledningskontoret får återkomma med underlag i kommande budgetberedning.
Åshilds postorder

Ansök till Semestervikariat Hemtjänsten Centrum, Sommar Lisebergs Stugor Camping med mera! Lediga jobb för Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret - april 2021 | Indeed.com Sverige Biblioteksplanen för Göteborgs Stad inleds med kort beskrivning av Göteborgs biblioteks-struktur 2012 med ett klargörande av ansvars- och beslutsnivåer.

Som ett led i arbetet för Göteborg ska vara en stad för alla.
Eu landerna

Stadsledningskontoret göteborg stad engströms uppsala
biblioteket karlshamn
palmquist dental red wing
hr kurs distans
inköpspris (minus inre reparationsfond)
vad tjanar rickard sjoberg

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (7) Ärendet Kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret, 2019-06-19 §547, i uppdrag att se över den organisatoriska placeringen och samordningen av samtliga gemensamma HR-processer med förtydligande av de olika rollerna som idag finns vid såväl stadsledningskontoret som Intraservice.

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och leds av stadsdirektören. Stadsledningskontoret stödjer kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter och ekonomi samt kommunens strategiska planering. stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se. Öppet: mån-fre kl 9-15. Diariet handlägger inkommande post och e-post, registrerar och fördelar ärenden, svarar för kontakter med media, förvaltningar, bolag och allmänhet samt lämnar ut allmänna handlingar.