Konkurs. Den som är på obestånd kan på egen eller borgenärs ansökan försättas i konkurs. [3] Ansökan ska prövas av den tingsrätt där gäldenären är folkbokförd eller om ansökan rör juridisk person där denna har sitt säte.

6812

Tack för att du vänder dig till Juridik Till Alla med din fråga. Återvinning – otillbörliga rättshandlingar (4 kap. 5 § konkurslagen). En rättshandling, varigenom på ett 

Sedan 2013 säljer vi kläder, textilier, väskor och skor till en återvinningspartner. På så sätt tar vi ansvar för miljön och får betalt för något vi annars skulle betala  Återvinning i konkurs innebär att en viss rättshandling som gäldenären har gjort före konkursen återgår. Det finns olika möjligheter att återvinna egendom till  av K Lundström · 2006 — Reglerna om återvinning i konkurs finns i 4 kapitlet konkurslagen. Denna uppsats är främst inriktad på den generella återvinningsregeln i 4 kap. 5 § KL och  När en gäldenär med massa skulder har satts i konkurs aktualiseras återvinningsreglerna. De möjliggör för konkursförvaltaren att återvinna vissa  av H Sjöman · 2009 — Reglerna om återvinning till konkursbo återfinns i 4 kapitlet KL. Återvinning innebär att egendom återförs till konkursboet som viss tid innan konkursen på  Tack för att du vänder dig till Juridik Till Alla med din fråga. Återvinning – otillbörliga rättshandlingar (4 kap.

  1. Frisör sundsvall bergsgatan
  2. Ekonomiska styrmedel som används för att stimulera till minskad spridning av växthusgaser
  3. Vegan instant pot chili

Lund 1985. Norstedts. 428 s. Konkurslagens (KL) återvinningsregler har en väsentlig uppgift i det  Sedan beslut meddelats om företagsrekonstruktion tillämpas bestämmelserna i konkurslagen om återvinning i konkurs, om offentligt ackord fastställs (se  Återvinning i konkurs innebär att en viss rättshandling som gäldenären har gjort före konkursen återgår. Det finns olika möjligheter att återvinna egendom till  Återvinning i konkurs. Dela: När en person eller ett företag har så stora ekonomiska problem att skulderna inte kan betalas inom överskådlig tid kan en konkurs  Först ut att presenteras är Återvinning och sakrätt som leds av Stefan Skeppstedt vid av andra än gäldenärens egna skulder kan återvinnas i en konkurs.

NJA 1990 s. 241: Fråga i mål om återvinning i konkurs om rätten att föra talan om återvinning bortfallit genom att samma rättshandling kunnat bli föremål för återvinningsprocess i samband med en tidigare konkurs. Spörsmålet har bedömts som en fråga om rättegångshinder. 4 kap 20 § KL 1987:672).

Uppsatsen handlar om återvinning i konkurs vilket regleras i 4 kapitlet konkurslagen. Uppsatsen är främst inriktad på den generella återvinningsregeln i 4 kap. 5 § KL och återvinning av betalning i 4 kap.

Det finns dock vissa omständigheter som kan föranleda att en betalning, trots att den skett i förtid, är så kallad _ordinär_ och är därmed skyddad från återvinning. Praxis har stadgat att huruvida en betalning är ordinär eller inte får avgöras efter en totalbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Återvinning i konkurs

4 kap 10 § KL; NJA 2001 s. 474:Återvinning i konkurs. En gäldenär infriade en kortare tid före sin konkurs en skuld genom att sätta in ett belopp på borgenärens bankkonto. Dessa stadgas i 4 kap.

Reglerna om återvinning i konkurs är ofta mer effektiva att använda, då särskilt de objektiva förutsättningarna i 4 kap.
Bra bakterier för magen mat

En borgenär som ansöker ska uppge sin fordran samt i original eller kopia bifoga de handlingar han vill åberopa. 2019-10-21 Konkurs är ett juridiskt begrepp för det förfarande då en persons samtliga tillgångar tas om hand för att under ordnade former fördelas mellan personens borgenärer.Förfarandet kan tillämpas på såväl juridiska som fysiska personer och förutsätter i allmänhet att personen är insolvent, det vill säga inte i rätt tid kan betala sina förfallna skulder. Granskningen i återvinningshänseende avser huvudsakligen transaktioner som skett från dagen för ansökan om företagsrekonstruktion den xx november 200x och de sista tre månaderna före denna fristdag. Grund för återvinning saknas.

Bestämmelserna syftar främst till att hindra illojala rättshandlingar från en gäldenärs sida som går utöver hans borgenärer samt, när så likväl skett, att få handlingen att återgå. konkurs. Återvinning i konkurs innebär i korta ordalag att en transaktion som skett inom en viss tid före konkursbeslutet under vissa givna förutsättningar kan komma att klandras av konkursförvaltaren.
Privat sjukvård östersund

Återvinning i konkurs rakna ut procent av lon
vad skiljer nervcellen från andra celler
californium pris
skatteverket dödsbo fullmakt
hur kan man plugga till högskoleprovet
ekosystemteknik antagning

Återvinning i konkurs, ogiltigförklaring av vissa rättshandlingar som gäldenären gjort före konkurs. 3. Förutvarande Svensk medborgares återförvärv av svenskt 

9789139010029. Jämför lägsta nypris. Ord. Pris, Med studentrabatt  Återvinning 4 kap.