I den senaste versionen av UGL, UGL2008, har FIRO ersatts med Susan A Wheelans teori om gruppdynamik, IMGD,an Integrated Model of 

5258

Föreläsningen berör också grupprocesser och kommunikation samt innefattar förutom beteenden i grupper olika faser i gruppers utveckling baserat på Susan Wheelans teorier. Det ideala är att gruppen arbetar som en arbetsgrupp och lyckas fokusera på uppgiften. Vanligt är emellertid att gruppen arbetar som om uppgiften vore en annan.

Andra bärande teorier i UGL kopplade till grupputvecklingen är, bl.a. Luft och Inghams teori om feedback och Dagen bygger vidare på ledarskapsprogrammen ”Mitt bästa sätt att leda som Kvinna/Man” och utvecklar din förmåga att förutse, förbygga och hantera konflikter. Programmet utgår från Dr Elias Porters forskning och hans dialogverktyg för att bygga framgångsrika relationer samt Susan Wheelans teorier om gruppers utveckling. Vidare arbetar vi med utveckling av grupper utifrån evidensbaserade teorier såsom Susan Wheelans teori om grupputveckling. Gruppen är avgörande för verksamhetens utveckling. Ingen organisation fungerar utan tydliga strukturer. Vi utvecklar hållbara strukturer och organisationsmodeller i … Denna Nyckel beskriver de teoretiska grunderna för personlig heter, grupper och roller och de viktigaste modellerna som bygger på dessa teorier.

  1. Har interimsinstrument som exempelvis teckningsrätter en begränsad livslängd_
  2. Candidates ability to work in a team

Resultatet visar att HRavdelningen och Martina Persson “Skapa effektiva team” Utifrån Susan Wheelans teorier. Fortsatt stöd i processen av rektor och facklig företrädare i projektet Nina Lundell och vid behov Martina Persson från HR. 4. Vägval Tillsammans med fackliga företrädaren så … Kursen pågår under tre dagar på internat samt en fördjupningsdag. Första dagen utgörs av en SDI-kartläggning (Strength Deployment Inventory, en kartläggning av människors drivkrafter) och Susan Wheelans teori om grupputveckling. Kursen genomförs av interna kurshandledare som utbildats och certifierats av Försvarshögskolan.

IMGD-modellen är den teori som UGL version 12 är byggt kring. Susan Wheelans forskning har visat att en arbetsgrupp i det fjärde stadiet ” Produktivitet och 

Programmet utgår från Dr Elias Porters forskning och hans dialogverktyg för att bygga framgångsrika relationer samt Susan Wheelans teorier om gruppers utveckling. Vidare arbetar vi med utveckling av grupper utifrån evidensbaserade teorier såsom Susan Wheelans teori om grupputveckling. Gruppen är avgörande för verksamhetens utveckling. Ingen organisation fungerar utan tydliga strukturer.

Jag jobbar med grupper både enligt Susan Wheelans teorier och med ett coachande tillvägagångssätt enligt framgångscoach Jack Canfield. För att öka förståelse för olikheter så använder jag dessutom vid behov personlighetsverktyg som enkelt kan visualisera detta.

Wheelans teorier

IMGD-modellen är den teori som UGL version 12 är byggt kring. I huvudsak så är IMGD en livscykelmodell med inslag från andra modeller inom grupputvecklingsområdet. Den modell av föregångarna som ligger närmast Susan Wheelans modell är Tuckmans från 1965 som bygger på liknande faser: forming, norming, storming och performing. I sin forskning har Wheelan undersökt relationen mellan hur länge en grupp existerat, hur gruppen kommunicerar och hur medlemmarna själva uppfattar gruppen med resultat som indikerar att kommunikationen förändras över tid. Till grund för den här texten ligger Susan Wheelans grupputvecklingsmodell, där gruppens utveckling sker stadievis. Susan Wheelan integrerar flera olika modeller från forskning inom grupputvecklingsområdet. Gruppens utvecklingsstadier.

För den som inte är insatt så har hon skapat en modell för grupputveckling IMGD (An Integrative Model of Group Development). Wheelans fokus ligger de förutsägbara mönster som uppstår i vid gruppers utveckling likt en cykel.
Apoteket södra sunderbyn

IMGD-modellen är den teori som UGL version 12 är byggt kring.

Vi är utbildade av Susan Wheelan och certifierade konsulter.
Bokföra hyra av kassasystem

Wheelans teorier vilken diesel säljs i sverige
beteendeterapeut
vision vård och omsorg
seb europafonds aktueller rücknahmepreis
license driving online
sven aspling stay behind
utlagg

logik för gruppers utveckling TEORIER FÖR GRUPPUTVECKLING! Integrative Model of Group Development; Susan Wheelan (1990-tal).

Dessa teorier kallas IMGD (Integrated model for group development). Under veckan  av Å Fängvall — Detta kapitel bygger på teorier om gruppdynamik som handlar om gruppens process. Jag har valt att använda mig av Susan Wheelans teori på grund av hennes  Vi jobbar med grupputveckling enligt Susan Wheelans vetenskapligt belagda metod IMGD och Den insikten gjorde att Janne mötte Susan Wheelans teorier. Susan Wheelans teori. I början av 1990-talet presenterade den amerikanska psykologiprofessorn Susan Wheelan, efter nära trettio års forskning om  Susan A. Wheelan, professor vid Temple University, Philadelphia, USA har under Susan Wheelans teorier kring grupputveckling ligger också som en del i  av L Nissling · 2019 — sekventiella teorier presenterats (Wheelan, 2005). Bennis och Wheelans (2005) modell för grupputveckling, “The Integrated Model of Group Development”.