Grundlärarprogrammet - årskurs 4-6. För dig som väljer inriktning mot grundskolans årskurs 4–6 kommer att kunna undervisa i ämnen som svenska, engelska, matematik och ytterligare ett valbart ämne, till exempel bild, musik, idrott och hälsa, hemkunskap, slöjd, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen eller teknik.

6445

På grundlärarprogrammets inriktning mot årskurs 4–6 får du den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever mellan 9–12 år. Du får goda kunskaper inom ämnen där läsande och skrivande samt elevers lärande i matematik står i centrum.

Höstterminen år 2018 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.99 i urvalsgrupp BI, 15.22 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 är en professionsutbildning som efter genomgången utbildning leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och examen avläggs på avancerad nivå. Utbildningen styrs av Bestämmelser för Student Moa Steenari berättar hur det är att plugga på Högskolan i Borås och sin utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning motarbete i grundskolans års 4 U0026P Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. del 2 15 Valbar Läsperiod Kurskod Kurs Hp Kommentar 1 S0036P Svenska för grundlärare 4-6, del 2 15 2 E0003P Engelska för grundlärare 4-6, del 2 15 Dokument Utbildning Antagna Beslutsdatum Diarienr Sida Utbildningsplan Läsåret 2015/2016 Grundlärare, inriktning mot grundskolans Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Programkod: GRM02 Gäller för läsåret 2020/2021 Om programschemat Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan där det bl.a. framgår alla i programmet ingående kurser uppdelat på läsår.

  1. Nyårsafton söndag när börjar stor ob gälla
  2. Aktivitetsrapportera arbetsförmedlingen
  3. Sjukskriven efter 365 dagar
  4. Framkalla foto kungsbacka
  5. När går barnbidrag över till studiebidrag
  6. Motsatsen till konservativ

Du har nu åtta spännande, utmanande och lärorika terminer i utbildningen framför dig. Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 (Högskoleförordningen 1993:100, bilaga 2; SFS 2013:1118). För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens sjunde termin. Programansvarig institution för Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 är Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Grundlärarprogrammet - årskurs 4-6.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 omfattar 240 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar fyra års studier. Du kan läsa utbildningen i antingen Uppsala eller Visby. Programmet består av följande områden: en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp centrala områden som är viktiga för lärare

Det händer spännande och betydelsefulla saker i ett barns utveckling och lärande när de är tio till tolv år. Som grundlärare i årskurs 4-6 stöttar du dem under den viktiga tiden i livet.

2021-03-30

Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6

Studera till lärare i åk 4-6 samtidigt som du arbetar  Notera att den särskilda behörigheten kan variera beroende på inriktning. idag arbetar som obehörig lärare men som funderar på att börja studera till lärare. Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa  förskoleklass, fritidshem, grundskolan i åk 1-3 eller 4-6. … Musik - för grundlärare med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och grundlärare med inriktning mot  För dig som väljer inriktning mot grundskolans årskurs 4–6 kommer att kunna undervisa i ämnen som svenska, engelska, matematik och ytterligare ett valbart  Vill du fånga elevers nyfikenhet och utmana deras tänkande?

Det händer spännande och betydelsefulla saker i ett barns utveckling och lärande när de är tio till tolv år. Som grundlärare i årskurs 4-6 stöttar du dem under den viktiga tiden i livet. Under HT2020 sökte 363 personer till Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 vid Linköpings universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 17 var män och 61 var kvinnor.
Skattegräns lön

Programmet är inriktat mot naturorienterande ämnen och teknik. Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. 240 högskolepoäng, Mittuniversitetet, Studieort: Sundsvall Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd Innehåll Kursen belyser och problematiserar de estetiska uttrycksformernas betydelse som uttrycksmedel, kommunikationslänk och arbetsmetod i ett didaktiskt perspektiv.

Arbetet relaterar till de ämnes- ämnesdidaktiska studierna.
Ikea oslo jobb

Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 swish seb problem
så mycket bättre 2021 deltagare
e-legitimation kortläsare
arv bostadsrätt
aws stockholm datacenter
sveriges basta maklare 2021

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska studenten inom ramen för kursfodringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om sammanlagt minst 30 högskolepoäng i något av de ämnen som studeras inom utbildningen.

I det andra urvalet antogs 70 personer varav 15 var män och 54 var kvinnor. Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Årskurs 4-6 är en spännande och händelserik tid som har stor betydelse för barnens identitets- och sociala utveckling. Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 Omfattning Grundlärarexamen ges med tre inriktningar. Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng. Höstterminen år 2018 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.99 i urvalsgrupp BI, 15.22 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 är en professionsutbildning som efter genomgången utbildning leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och examen avläggs på avancerad nivå.