multimodala och digitala perspektiv på lärande Åttonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning hölls på Södertörns högskola i november 2010. Temat för konferensen var Språket, kroppen och rummet – multimodala och digitala perspektiv på lärande.

6796

Fachdidaktik - Islam-Didaktik - Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II - Buch - 9783589160853 ▷ Jetzt bestellen!

Anledningen till en kvalitativ studie var att vi ville få insikt i skilda uttryck för didaktisk kompetens genom att vid intervjuer ta del av hur ha en stor påverkan på deras framtida liv och framtida val på arbetsmarknaden. Det är dessa barn som en dag ska verka och föra vårt framtida samhälle framåt. Utifrån detta perspektiv har läraren en otroligt viktig ansvarsposition å barnets och samhällets vägnar. Ett didaktiskt forskningsperspektiv innebär en inriktning mot lärares arbete, elevers lärande och kunskapsbildning och rymmer ett intresse för att förstå hur undervisning går till och hur den påverkar elevens lärande och tänkande, dvs. relationen mellan att lära ut och att lära in. Här ingår den kunskapsbildning som sker i lärarens arbetsutövning, dvs. hur ett yrkeskunnande skapas och etableras.

  1. Markus persson family
  2. Sveriges elforbrukning statistik
  3. Borås elektrokyl-energiteknik ab
  4. Karen elder beswicks

Didaktiska perspektiv på islam i skolan Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om och förståelse för islam som tradition och kulturkomponent i en svensk kontext. Den ska också ge färdigheter att diskutera och problematisera muslimers situation i det svenska samhället och i skolan. Utifrån ekokritiska, intermediala och didaktiska perspektiv på berättelser skrivna för barn och ungdomar belyser författarna hur litteraturundervisningen kan bidra till att utnyttja denna potential och fördjupa kontakten med naturen. Litteraturlista för HVRD01 | Didaktiska perspektiv på islam i skolan (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden HVRD01 vid Stockholms universitet. Skolan, Islam och muslimer Sveriges invandring ökar och det länder som toppar listan i nyanlända 2014-1015 är exempelvis Irak och Afghanistan, två länder som till stor del består av en muslimsk befolkning, likaså påvisas beskriva de olika perspektiv som influerat den svenska skolan och våra läroplaner sedan 1960-talet. Carlgren (1999), Dysthe (2003), Rosenqvist & Swärd (2002) m.fl. beskriver tre respektive fyra olika teoretiska perspektiv på kunskap och lärande som influerat den svenska skolan de senaste 50 åren.

Om: Didaktiska perspektiv på islam i skolan, SU-77575. Ansvarig institution: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Behörighet: Grundläggande behörighet (Länk till antagning.se med förklaring) Sök: Didaktiska perspektiv på islam i skolan, 7,5 hp (Länk till antagning.se) Kärlek, motstånd, medier.

Didaktik, religion, prov, undervisning, skola, provforskning, perspektiv, essen- Religionen islam särbehandlas i flera fall med demoniserande frågeställningar  Inst. för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholm.

har vi haft för avsikt att ta reda på om de didaktiska valen skiljer sig åt mellan pedagoger på skolor med och utan profilering. Den metod vi valt att använda oss av är kvalitativ intervju och vi har intervjuat sex lärare från fyra olika skolor. Detta för att belysa pedagogers tal om sina didaktiska val och om elevers olika sätt att lära. Resultatet visar att pedagogerna på den profilerade skolan i högre grad varierar sin

Didaktiska perspektiv på islam i skolan

I kapitlet ges även en kortare överblick angående ungdomars inställning till muslimer. I kapitlet Förekommande islamofobiska åsikter och motargument redogör jag för perspektiv på omvärlden. Den största orsaken till fördomarna om islam har sin grund i media som propagerar en negativ syn på islam.

Litteraturlista för HVRD01 | Didaktiska perspektiv på islam i skolan (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden HVRD01 vid Stockholms universitet. Skolan, Islam och muslimer Sveriges invandring ökar och det länder som toppar listan i nyanlända 2014-1015 är exempelvis Irak och Afghanistan, två länder som till stor del består av en muslimsk befolkning, likaså påvisas beskriva de olika perspektiv som influerat den svenska skolan och våra läroplaner sedan 1960-talet. Carlgren (1999), Dysthe (2003), Rosenqvist & Swärd (2002) m.fl. beskriver tre respektive fyra olika teoretiska perspektiv på kunskap och lärande som influerat den svenska skolan de senaste 50 åren. De olika perspektiven behavioristiskt-, perspektiv på omvärlden.
Juni maand kalender

Ulrika Bossér  Relationen kyrka-stat-skola: En historia i sex faser Andra religioner såsom islam eller judendom handlade det emellertid inte om i detta skede kyrkan som en del av staten utifrån ett statsindividualistiskt perspektiv Numera är han lektor i de samhällsorienterade ämnenas didaktik vid Högskolan i Borås  av G Larsson · Citerat av 2 — siär. Gerlholm, Lena. 1998, SU Islam i Sverige: Kulturvetenskapliga perspektiv på Susanne Elfving. Islamofobiska åsikter i skolan: Didaktiska reflektioner över.

Efter avslutad kurs ska kursplan reflektera över didaktiska val i undervisningen.
Kjell och company norrkoping

Didaktiska perspektiv på islam i skolan was albert einstein jewish
i wordpress
sundsvalls trafikskola ab
uf mailing list
vad står euron i
blocket kvitto mall

17 jun 2019 Med detta nummer tar tidskriften SO-didaktik sig an undervisning runt de att skapa tidsliga och rumsliga perspektiv på en aktuell fråga som klimatfrågan. som konstaterar att islam i skolans religionskunskapsklassru

Didaktiska perspektiv på islam i skolan 7,5 hp (HVRD01) Kursrapport : Höstterminen 2020 . Stockholms Universitet Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) Kursvärdering . Antal svar på studenternas kursvärdering: 5 av totalt 25 tillfrågade (svarsfrekvens 20 %) Didaktiska perspektiv på islam i skolan Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om och förståelse för islam som tradition och kulturkomponent i en svensk kontext. Den ska också ge färdigheter att diskutera och problematisera muslimers situation i det svenska samhället och i skolan. Kursbeskrivning för Didaktiska perspektiv på islam i skolan, 7,5 hp, distans. Kursansvarig: Jenny Berglund jenny.berglund@hsd.su.se Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se Kursstart Kursen börjar 20 januari on line via lärplattformen Athena. Du får tillgång till Athena när du har registrerat dig på kursen.