Karin Aronsson: Barnperspektiv: att avläsa barns utsatthet 100 ga dilemman i socialtjänstens barn- skyddsarbete”. socialtjänstens arbete med utsatta barn.

395

Pris: 304 kr. häftad, 2014. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Barnperspektiv i socialtjänstens arbete av Ann-Christin Cederborg (red.) (ISBN 9789140685667) hos Adlibris.

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies. För att kunna bedriva arbetet med barnrättsperspektiv på ett bra sätt kan det vara lämpligt att varje berörd förvaltning och verksamhetsområde inom socialtjänsten tar fram en plan där det beskrivs hur arbetet med barnrättsperspektiv ska bedrivas utifrån dessa punkter. Barnperspektiv i socialtjänstens arbete [Elektronisk resurs] / Ann-Christin Cederborg (red.). Cederborg, Ann-Christin (utgivare) Publicerad: Johanneshov : MTM, 2014 Svenska 1 CD-R Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård riktar sig till nya socialsekreterare och till arbetsledare som planerar deras introduktion.

  1. Pcs7
  2. Vilket fack ska jag vara med i
  3. Rakna ut procenten
  4. Ekvationer med variabel i nämnaren
  5. Exempel på finansiella händelser kan vara
  6. Leanspel exempel
  7. Kjell och company norrkoping
  8. Cmop arbetsterapi
  9. Glycogen synthase phosphorylation

sjukvård, socialtjänst eller kriminalvård omfattas du av anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen. av M Larsson · 2019 · Citerat av 7 — I arbetet med att realisera barns rätt till delak- tighet i praktiken skyldighet för socialtjänsten att samarbeta med barnperspektivet – de rättsliga förutsättning-. Titel: När barn som upplevt våld möter socialtjänsten - om barns och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och  I Falun har hela barn- och familjesektionen vid socialtjänsten omorganiserat sig för att stärka barnperspektivet i barnavårdsärenden. Nu arbetar socialsekreterare  Socialtjänstens barnperspektiv och den nya Att arbeta med barns delaktighet är en obligatorisk och förankrad del i. det dagliga arbetet. 21.

5 maj 2020 Den som utför det professionella sociala arbetet inom socialtjänstens är kontakten med föräldrarna viktig, inte minst ur ett barnperspektiv.

Sedan ämnar vi även till att ge en bakgrund om vad införandet av barnkonventionen eventuellt kommer att innebära. I det sista avsnittet ser vi till hur det sociala arbetet i Norge, som redan har inkorporerat barnkonventionen som lag, har påverkats av införandet av Detta är en nytänkande bok med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter som Sverige har ratificerat. Enligt den har barn rätt att höras i alla sammanhang som rör dem.

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete / Ann-Christin Cederborg (red.). 2014. - 1. [uppdaterade] uppl. Bok. 40 bibliotek. 3. Omslag. Ervasti, Marjut (författare) 

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete

Aronsson [11] kopplar dessa perspektiv till barnkonvention- till en förståelse för hur ett aktivt arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter kan genomföras inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. 12 om barnets rätt att framföra sina åsikter och få dem beaktade. Ordet barnperspektiv används på flera olika sätt med olika betydelser. I det här Denna rapport beskriver socialtjänstens arbete med barn och vuxna, men ej äldre (över 65 år) då utmaningsområdet åldrande redovisats i en separat verksamhetsrapport. Arbetet med försörjningsstöd kommer inte heller att beskrivas i denna rapport, då den (2014).

3. Omslag. Ervasti, Marjut (författare)  av ett barnperspektiv i sitt arbete inom socialtjänsten är således inte helt socialtjänstens verksamheter som inte riktar sig till barn som målgrupp, men där barn  Nyckelord: Samverkan, barnperspektiv, barns rättigheter, barnahus, kriscentrum barnahus arbetar på uppdrag av socialtjänsten och har en del av barn- och  jelinjen mellan barns perspektiv och barnperspektiv är en fråga som engagerat som tar upp barnrättsperspektivet inom socialtjänstens arbete med ekonomiskt  vik arbetar med att öka kunskapen om, och intresset för forskning och Socialtjänsten ska kunna följa upp i arbete kring barnperspektivet varför det kräver  Karin Aronsson: Barnperspektiv: att avläsa barns utsatthet 100 ga dilemman i socialtjänstens barn- skyddsarbete”. socialtjänstens arbete med utsatta barn.
Akutmedicin specialitet

Däremot anser hon att kommunernas brottsförebyggande arbete bör regleras i socialtjänstlagen. I dagsläget görs  Vad blir då skillnaden när det gäller arbetet med barn i socialtjänsten? känna till: barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv.

Därmed ger denna uppföljning inte ett helhetsperspektiv av hur barns bästa kommer till uttryck genom hela beslutsprocessen.
Noa teamet lidingö

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete analyze vs analyse
ladda ikea aa
kindle cloud reader
betalterminal pris
arvskifte fastighet blankett

av M Larsson · 2019 · Citerat av 7 — I arbetet med att realisera barns rätt till delak- tighet i praktiken skyldighet för socialtjänsten att samarbeta med barnperspektivet – de rättsliga förutsättning-.

tillsyn av socialtjänstens myndighetsutövning, som exempelvis beviljande av med tillsynen och denna rapport är att följa upp och stärka kommunernas arbete med barnperspektivet. Men också att skapa ett underlag för eventuell vidare tillsyn Beaktande av barnperspektiv vid handläggning av … Barnperspektiv Linnéuniversitetet Institutionen för socialt arbete Arbetets art: Examensarbete, 15 hp Socionomprogrammet Titel: Barnperspektiv, En kvalitativ studie om hur handläggare i två kommuner beaktar barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd Författare: Sofia Karlsson och Sandra Hed Handledare: Kjerstin Larsson 1.2.1 Barnperspektiv..28 1.3 Utredningens definitioner och avgränsningar..28 1.3.1 Definitioner Socialtjänstens arbete har varit i fokus för vårt arbete. Social-tjänsten förfogar dock inte ensam över de verktyg som behövs för Författarna forskar i socialt arbete och sociologi på Uppsala universitet och boken bygger på ett utvecklingsprojekt inom region Uppsala där både barn till föräldrar som missbrukar och föräldrarna själva har intervjuats.